รับสมัครนักศึกษาใหม่ข่าวสำหรับนักศึกษา

ตรวจสอบผลการสอบประจำภาคการศึกษา และผลสอบซ่อม

ตรวจสอบผลการสอบอบรมเข้ม(พิเศษ)

ตรวจสอบผลการสอบโครงการสัมฤทธิบัตร
ตรวจสอบกำหนดการสอบและสนามสอบ

ข่าวทั่วไป

มสธ. จับมือ เจียไต๋ “เปลี่ยนของเสียภาคอุตสาหกรรมมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม »


ข่าวกิจกรรม

มสธ.ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดงานประจำปี 67”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม »

มสธ. พร้อม อบรมเชิงปฏิบัติการการปรับตัวสำหรับนักศึกษาพิการ ครั้งที่ 1

กีฬาสานสัมพันธ์ มสธ. ภาคใต้ ครั้งที่ 18 มสธ.ชุมพรเกมส์ ฯ

มสธ. ถวายราชสดุดี ถวายเครื่องราชสักการะ รัชกาลที่ ๗ “วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ”